ความละเอียดของหน้าจอ(Resolution) คืออะไร?

A: Resolution คือ ความละเอียดในการแสดงผลของภาพ โดยจะกำหนดเป็น เมกะพิกเซล ยิ่งมีค่ามากก็จะยิ่งมีความละเอียดสูง โดยกำหนดจาก จำนวนเม็ดสี (Pixel) ต่อหนึ่งหน่อยความยาวของภาพ

Resolution เป็นจำนวนของ Pixel ที่ใช้บนจอภาพ การแสดงความหมายเป็นการแสดงจำนวนPixel ในแนวนอน และในแนวตั้ง ความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับความละเอียดของจอภาพ ความละเอียดของ Pixel บนจอภาพขนาดเล็กจะขยายขึ้นบนจอภาพที่ใหญ่กว่า ทำให้ความคมชัดลดลง เนื่องจากจำนวน Pixel ที่เท่ากันได้รับการขยายตามจำนวนนิ้วที่เพิ่มขึ้น

ระบบจอภาพของคอมพิวเตอร์จะมีความละเอียดสูงสุดขึ้นกับความสามารถด้าน กายภาพ ในการรวมแสงและความละเอียด เช่น ระบบจอภาพ สนับสนุนความละเอียดสูงสุด 1280 X 1023 pixel สามารถสนับสนุนความละเอียด 1024 X 768, 800X600, และ 640X480 ในการใช้ความละเอียดมาก เพื่อทำให้ภาพมีความคมชัด แต่ภาพจะมีขนาดเล็กทำให้อ่านยากขึ้น

ความละเอียดของจอภาพสามารถวัดเป็นจุดต่อนิ้ว ปกติจะใช้กับการพิมพ์ อย่างไรก็ตามการหาค่า Pixel ต่อนิ้วหาได้โดยใช้ค่าความละเอียดกับขนาดจอภาพ เช่น จอภาพขนาด 15 นิ้ว มีความละเอียด 640 pixel บนความยาวแนวนอน 12 นิ้ว จะเท่ากับ 53 pixel ต่อนิ้ว

ตัวเช่น หากภาพนั้นมีค่า Resolution = 150 pixels/inches แสดงว่าในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วของภาพนั้นประกอบไปด้วยเม็ดสีจำนวน 150 สี (Pixels) เป็นต้น

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website