Digital Signage คือ อะไร?

A: Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ที่สามารถนำมาแทน ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ เสมือนกับมีช่องทีวีเป็นของตนเอง โดยสามารถแสดงข้อมูล สินค้า บริการ ที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว อาทิ ตัวหนังสือ วีดีโอ ข้อมูล ภาพกราฟฟิค เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น ซึ่งเป็นตัวช่วยในการเข้า ถึงกลุ่มลูกค้าได้ ณ จุดขายสินค้าด้วยการแสดงสื่อที่ชัดเจน เหมาะกับการเล่นโฆษณา ในสถานที่ต่างๆ เช่น ธนาคาร, ห้างสรรพสินค้า, ฟิตเนส, โรงพยาบาล, โรงแรม, ร้านอาหาร, สถานที่ราชการ, อาคารสำนักงาน, Exhibition Hall ฯลฯ พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกโดย สามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้

 

จุดเด่นของ Digital Signage

-ประหยัดต้นทุนและเวลา (Cost and Time Savings)

Digital Signage สามารถประหยัดต้นทุนและเวลาในการจัดพิมพ์และเปลี่ยนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ถ้าจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขบ่อยครั้ง

– เพื่อดึงดูดความสนใจ (LOOK AT ME!)

สำหรับร้านค้า หรือ Showroom ที่ต้องการสร้างความสนใจแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาให้แวะ เข้าชมสินค้าแนะนำพิเศษ หรือราคาพิเศษของท่านเพื่อให้ข้อมูลในการสร้างการตัดสิน ใจซื้อเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ การประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นถือว่าคุ้มค่ามาก

– ง่ายในการใช้งาน (Quick, Easy Content Updates)

สำหรับธุรกิจที่มีสาขา หรือ จุดประชาสัมพันธ์หลายแห่ง  Digital Signage สามารถบริหารจัดการแบบ Network ผ่านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ทั้งภายใน ระบบ LAN ,WAN หรือระบบ INTERNET ได้ โดยการจัดการ แบบรวมศูนย์ไม่ต้องเดินทาง ไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์สามารถ ควบคุม และกำหนด การแสดงผลล่วงหน้าได้ อย่างง่ายดายรองรับการ เสนอแจ้งข่าว ข้อความ ประชาสัมพันธ์แบบทันทีได้

 

โดย Digital Signage นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.Media Player

2.Network Player

 

– Media player นั้นจะเป็นแบบ Standalone โดยรูปแบบการทำงานของ Media player นั้นเราจะต้องทำการ copy ข้อมูลจาก Computer ไปยัง Memory card เพื่อนำไป update ข้อมูลลงบน Media player โดย Media player นั้นจะเล่น

Video Output ของ Media player นั้น

– Network player นั้นจะเป็นการรับส่งข้อมูลบน Network โดยต้นทางที่จะส่งข้อมูลอยู่ที่ไหนก็ได้จะส่งข้อมูลมายังปลายทางเพื่อให้ ปลายทางเก็บข้อมูลลงบนหน่วยความจำและนำข้อมูลนั้นมาแสดงผลไปยังจอภาพที่ เชื่อมต่ออยู่

อุปกรณ์ต่างๆ ของ Network Player นั้นประกอบด้วย

1. จอแสดงภาพของ Network Player จะเป็นแบบ TV , LCD Monitor  ,Plasma Monitor , Monitor Computer และ LCD Computer

2. เครื่อง Digital Signage แบบ Network Player

3. ระบบ Network ภายในองค์กรเพื่อใช้ในการ Update ข้อมูลของระบบ Network Player โดยผ่านทาง Ethernet, LAN, WLAN หรือ USB Flash Drive

เปรียบเทียบการทำงานของ Media Player และ Network Player

-Network Player เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสาขาเยอะหรือ ศูนย์การค้า เพราะ สะดวกในการ Update  ข้อมูล ไปยังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์

-Media Player เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือมีสื่อที่ใช้โฆษณาในแต่ละที่ไม่เยอะ

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website