4

A: Bond L. Corporation Co., Ltd เป็นบริษัทที่มั่นคง ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องเทคโนโลยี LED, LCD อีกทั้งเรายังมั่นใจในทีมงานผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ติดตั้ง ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับจอภาพ LED, LCD และ ไฟประดับ ตกแต่งด้วยผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ที่คัดสรร แล้วพร้อมทั้งบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม มีการรับประกัน และทีมงานซ่อมบำรุง ที่มีคุณภาพ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ และบริการจากเรา พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้เป็นผู้ให้บริการท่านในโอกาสต่อไป...

Read More

A: Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ที่สามารถนำมาแทน ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ เสมือนกับมีช่องทีวีเป็นของตนเอง โดยสามารถแสดงข้อมูล สินค้า บริการ ที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว อาทิ ตัวหนังสือ วีดีโอ ข้อมูล ภาพกราฟฟิค เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น ซึ่งเป็นตัวช่วยในการเข้า ถึงกลุ่มลูกค้าได้ ณ จุดขายสินค้าด้วยการแสดงสื่อที่ชัดเจน เหมาะกับการเล่นโฆษณา ในสถานที่ต่างๆ เช่น ธนาคาร, ห้างสรรพสินค้า, ฟิตเนส, โรงพยาบาล, โรงแรม, ร้านอาหาร,...

Read More

A: LED (light emitting diode) เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชนิดไอโอดแบบหนึ่ง มีส่วนประกอบคือสารกึ่งตัวนำเป็นตัวฐาน ซึ่งประกอบด้วยสารชนิด P และ N เมื่อนำสารทั้งสองชนิดประกอบติดกัน เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้า ที่ระดับหนึ่ง เข้าไปยังชิ้นส่วนทั้งสองจะเกิดปฏิกิริยาที่รอยต่อ ทำให้เกิดแสงขึ้น แสงที่เกิดขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนอิเล็คตรอนของสารกึ่งตัวนำภายในตัว LED เราเรียกปรากฏการณ์นั้นว่า  Electroluminescense และมีส่วนขาสำหรับใช้ต่อกับวงจรทั้งหมด โดยตัว LED จะถูกเคลือบด้วยวัสดุอีพ๊อกซี่เรซิ่น เพื่อป้องกันชิ้นส่วนภายในตัว LED วัสดุอีพ๊อกซี่ที่หุ้มตัวสารกึ่งตัวนำมีลักษณะโปร่งใส มีลักษณะเหมือนเลนส์ในการกำหนดทิศทางการส่องสว่างให้เป็นลำแสงขณะเดียวกันใช้ ป้องกันการกระทบกระแทกของตัว LED...

Read More